Apleisti Lietuvos dvarai

Rudeniškam orui sugrįžus į Lietuvą, mes sugrįšime į saulėtus orus per kuriuos turėjome nedidelį turą po apleistus Lietuvos dvarus, kurių didžiąją dalį privatizavus, tapo apleisti ir neprižiūrimi.

Pirmasis dvaras

Pradėsime nuo šio dvaro su dviem nedideliais, kaip pilies bokšteliais. Pats dvaras žinomas jau nuo XVI a. Besikeičiant jo valdovams buvo ne kartą rekonstruotas ir net perkeltas į kitą upės krantą. Perkėlimą atliko Oziemblovskių giminė, kurie ir pastatė rūmus, tačiau galutinis rūmų vaizdas, kuris matomas šiandien buvo atliktas po Komarų giminės rekonstrukcijos. Vėliau dvaro patalpose apsigyveno Liauciškių šeima iki 1940 metais įvykdyto turto nacionalizavimo. Iki 1993 m. čia veikė mokykla, o vėliau dvaro nuosavybė atgal grąžinta Liauciškiams. Nors ir nuosavybė buvo grąžinta, tačiau Liauciškiai dvaru nepasirūpino – jis tapo apleistas.

Grįžtame į 2023 metus. Šiuo metu savininkai neturi lėšų pastato rekonstrukcijai, o parduoti už mažą pinigų sumą taip pat jo nenori, todėl rūmai toliau nyksta ir yra neprižiūrimi.

Antrasis dvaras

Vietovė, kurioje buvo pastatytas dvaras pirmą kartą paminėta 1529 metais. Vietovės nuosavybė keitėsi per penkias bajorų gimines. Komarų giminės nuosavybės metais mirus tėvui Juzefui, jo sūnus Teofelis paveldėjęs turtą ir priklausančias žemes čia pradeda statyti vėlyvojo klasicizmo rūmus. Manoma, jog rūmus galėjo suprojektuoti gerai žinomas ir ne vieną statinį Lietuvoje suprojektavęs architektas Cezarinis Anakinis. Po Teofelio Komaro mirties, dvaro valdymą perima jo sūnus Vladislovas, kuriam vėliau mirus, nuosavybė atiteko žmonai Marijai ir vaikams. Vedybu keliu Krasickiams atitekę rūmai ir valdos, 1922 metais įvykusios žemės reformos metu išdalintos ir išparduotos. Per I-ąjį pasaulinį karą nukentėję nuo ugnies taip pat ir išgyvenę II-ąjį pasaulinį karą, dvaro griuvėsiai stovi iki šiandien.

Grįžtame į 2023 metus. 2022 metais dvaro sodyba su rūmų griuvėsiais buvo parduoti už 6 tūkst. Kas naujasis savininkas – nežinoma. Deja, bet kol kas jokių požymių apie planuojamą rekonstrukciją ar elementarius sodybos priežiūros darbus nematyti.

Trečiasis dvaras

Šio dvaro istorija gana įdomi. Miestelį, kuriame buvo įsikūręs dvaras anksčiau valdė Lietuvos didysis kunigaikštis Stanislovas Pionatovskis. Jis 1792 metais su miestelio gyventojams sudarė sutartį, kurie pagal susitarimą buvo įpareigoti mokėti dvarui činšo mokestį (činšas – turto įkainojimas – mokestis baudžiauninkams). 1798 metais dvarą iš kunigaikščio įsigijo baronas Teodoras fon Ropas. Jis nusprendžia naikinti činšo mokestį ir jį pakeisti į lažą (darbo prievolė – atsiskaitymas darbu). Gyventojai nesutinka su tvarkos keitimu, ginčas persikėlė į teismą. Baronas Teodoras teismą pralaimi ir tuo pačiu nugriauna dvaro pastatus. Vos už 2 km nuo miestelio iškyla nauji Ropo dvaro pastatai, kurių dalis, įskaitant ir rūmus stovi iki dabar. Rūmuose buvo laikomi Ropų giminės archyvai, surinktų paveikslų galerija. 1940 metais sodyba ir jos pastatai nacionalizuoti, rūmai nukenčia nuo sovietų kariuomenės. 19591991 m. patalpose veikė žemės ūkio technikumas – mokykla. Vėliau dvaras atiteko į privačias rankas – privatizuotas.

Grįžtame į 2023 metus. Buvo diskusijų dėl dvaro išsaugojimo ir jo grąžinimo valstybei. Taip pat buvo siųsti raginimai savininkams sutvarkyti ir prižiūrėti dvarą. Šiandien rūmai yra kritinės būklės, o būklę dar pablogino ne kartą vidaus patalpose kilęs gaisras.

Ketvirtasis dvaras

Paskutinis mūsų sąraše yra šis dvaras, kuris buvo paminėtas XVI a. pabaigoje. Rūmus XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje pagal neoklasicistinį stilių pastatė Kognovickių giminė. Įdomu tai, jog žemes ant kurių statytas dvaras, Kognovickiai gavo iš LDK Žygimanto Augusto kaip dovaną už karinius nuopelnus. Vienam iš Kognovickių sūnų vedus kaimynų dukrą, įvyko dviejų žemių junginys. Bendrai iki XIX a. žemių valdos buvo sudarytos iš trijų dvarelių (nes turėjo tris savininkus). Grįžtant prie rūmų, jie 1940 metais buvo nacionalizuoti. Patalpose pradeda veikti žemės ūkio mokykla, kuri veiklą vykdė 19401990 m. laikotarpyje.

Grįžtame į 2023 metus. 2007 metais dvaro sodyba buvo parduota už beveik 2 milijonus litų. Nuo sodybos įsigijimo, naujasis savininkas neatliko jokių rekonstrukcijos-remonto darbų. Kaip ir aukščiau aprašyti dvarai yra apleistas ir neprižiūrimas.

Tiek iš dvarų pasaulio. Rekomenduojame užsukti į anksčiau publikuotas apleistų vietų grupes:

Ačiū, kad skaitote, linkėjimai nuo ApleistosVietos.lt autorių!

Publikuota: 2023-10-22

Komentarų nėra

Rašyti komentarą:

Draudžiama komentarų skiltyje skelbti vietovių pavadinimus ir jų lokacijas.