Kolūkis ir sovietinė technika

Tikiuosi visiems vasaros laikas praėjo (eina) gerai. Mums vasaros atostogos užsitęsė gal kiek ir per ilgai, tačiau grįžtame prie darbų, o tiksliau į apleistas vietas ir į naują sezoną, kuriame paruošėme nemažai įdomių vietų.

Šiandien apžvelgsime „laike įstrigusi” kolūkį. Susipažinimui su terminu kolūkistarybinė žemės ūkio įmonė, paremta kolektyvinio ūkininkavimo idėja. Tokio tipo įmonėse svarbiausios veiklos sritys buvo augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos gamyba. Didesni kolūkiai turėjo tokią techniką kaip traktorius, kombainus, sunkvežimius. Pirmasis kolūkis Lietuvoje įkurtas 1941 metais. 1951 metais skaičius išaugo iki 2923. Didžioji dalis jų specializavosi gyvulininkystės srityje. Žlugus Tarybų Sąjungai pradėjo žlugti ir kolūkiai. Didžioji dalis turto išdalinti kolūkiečiams, o kiti perorganizuoti į bendroves.

Nors dalis tokio tipo įmonių žlugo, tačiau Lietuvoje dar vis galima atrasti veikiančių bendrovių, kurios anksčiau funkcionavo kaip kolūkis. Jose taip pat dar galima pamatyti senos sovietinės technikos, kuri dar vis puikiai dirba ūkyje. Šis buvęs kolūkis atiteko į privačias rankas. Jį sudarė administracinė dalis sujungta su dvejais garažais. Juose dar vis pilna ūkio technikos: kombainai, traktoriai, sovietiniai GAZ sunkvežimiai. Administracinėje dalyje likusi dispečerinė ir salė su civilinės gynybos plakatais.

Tiek trumpai apie kolūkį ir iki susitikimo sekančioje vietoje!

Daugiau apleisto ūkio:

Ačiū, kad skaitote, linkėjimai nuo ApleistosVietos.lt autorių!

Publikuota: 2022-08-22

Komentarų nėra

Rašyti komentarą:

Komentarai matomi tik po administracijos patvirtinimo. Komentarai su publikacijų vietovės pavadinimais ir adresais nepatvirtinami.