Apleistos profesinės mokyklos

Rugsėjo mėnesį tradiciškai keliausime po apleistas mokyklas, kurių Lietuvoje dar yra ir su kiekvienais mokslo metais jų skaičius tik auga. Jau iš anksčiau skelbtų straipsnių švietimo įstaigos kategorijoje esame susipažinę ir žinome, kodėl mokyklos likviduojamos ir tampa apleistos. Šių metų Rugsėjui archyvuose pavyko atrasti šias, jau gana seniai apleistas profesines mokyklas.

Profesinė technikos mokykla

Mokykla pradėjo veikti 1960 metais. Vėliau buvo reorganizuota į Žemės ūkio mokyklą. Čia buvo galima įgyti tokias specialybes kaip virėjai, barmenai, staliai… Dėl mažo studentų skaičiaus buvo priimtas sprendimas mokyklą likviduoti. 2009 metais atleidžiamas dirbęs personalas, o pastatas lieka tuščias.

Žemės ūkio mechanizacijos mokykla

Mokykla pradėjo veikti 1958 metais. Čia buvo galima įgyti tokias specialybes kaip mechanizatoriai, traktorininkai-mašinistai, grūdų sandėlių, melžimo operatoriai1960-1975 metais mokykla plečiasi, atnaujinamas pagrindinis korpusas, pastatomi bendrabučiai. 2002 metais mechanizacijos mokykla pervadinama į Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklą. Deja, bet 2008 metais nuspręsta įstaigą perkelti į kitą gyvenvietę, su tikslu pagerinti susisiekimą (mokykla buvo per daug nutolusi nuo didesnių miestų, kaimų). Po įstaigos perkėlimo, senasis pastatų kompleksas liko tuščias. Taip pat ištuštėjo ir pati gyvenvietė, kurią didžiąją dalį sudarė mokykloje dirbę mokytojai-dėstytojai.

Gerų besimokantiems mokslo metų!

Ačiū, kad skaitote, linkėjimai nuo ApleistosVietos.lt autorių!

Publikuota: 2023-09-06

Komentarų nėra

Rašyti komentarą:

Komentarai matomi tik po administracijos patvirtinimo. Komentarai su publikacijų vietovės pavadinimais ir adresais nepatvirtinami.