7

5 litai anksčiau = 5 eur dabar, skaičiai tie patys, valiuta kita.