11

Be angarų, turime ir kitos paskirties pastatų.