Kai turi tiek daug prikaupęs albumų, kad net pats nebežinai, kur esi buvęs. Vieną vakarą netikėtai atradau pamirštą albumą, kuriame radau pamirštos slėptuvės nuotraukas. Slėptuvė nėra maža, daug įvairios paskirties patalpų pradedant sandėliais, gultų patalpomis, baigiant įvairias mokymosi punktais, vadavietės patalpomis. Daug įvairaus inventoriaus ir kitų senove dvelkiančių „grožybių“.


2 komentarai

Parašykite komentarą

Įspėjame, jog komentaruose draudžiama atskleisti vietovės koordinates, tikslų jos pavadinimą ar adresą - panašius atvejus iš karto blokuojame.